Verandermanagement

Verander Management

Verander-, transitie- en/of projectmanagement

Uitgangspunt voor alle trajecten van Intersumma is de markt, het marktsegment, prospects of de klant. Hoe we de onderneming of organisatie ook aansturen, strategie is in markten verankerd, dus bij uw klanten. Een analyse van die elementen uit de markt is dan ook een vereiste. Vervolgens onderschrijft Intersumma het uitgangspunt “structure follows strategy”

De organisatie is een afgeleide van de eisen die de markt stelt, aangevuld met effectiviteit en efficiency criteria. Analyses van de externe omgeving onderbouwen de strategie en die bepaalt de structuur van organisaties en ook haar commerciële proces.

Uitvoering

Toetsing van die externe omgeving gebeurt bij Intersumma via klantenonderzoek en de verschillende onderdelen daarvan.

Onze ervaring leert dat een dergelijk onderzoek helpt die informatie en inzichten te verschaffen die vervolgens als leidraad dienen om er voor te zorgen dat de organisatie werkelijk klantgericht wordt. Dit proces hebben we voor diverse opdrachtgevers begeleid en tot een succesvol einde (in klantgerichtheid) gebracht. Ook nieuwe manieren van werken (b.v. Holacracy) worden in dit proces meegenomen.

Onder alle omstandigheden zal Intersumma, wanneer ze voor veranderings-, transitie- of projectmanagement wordt uitgenodigd, haar uiterste best doet om de volgende aspecten te realiseren:

* Committent
* Accountability
* Openheid en eerlijkheid
* Optimale efficiency
* Optimale effectiviteit

Het uitgangspunt voor alles wat Intersumma doet is het stroomlijnen van het commerciële proces en ervoor zorg dragen dat de klant in dit commerciële proces kan excelleren.

Hiertoe worden alle onderdelen van dit proces geanalyseerd, worden plannen uitgewerkt en wordt in nauw overleg met de opdrachtgever gewerkt aan het veranderen van het proces, zodanig dat de doelstellingen op een zo effectief en efficiënt mogelijke manier worden gerealiseerd.

Intersumma kan dit veranderingsmanagement uitvoeren op de commerciële hoofdprocessen, van product of marktmanagement, tot en met directieniveau.

Resultaat

Klantgerichtheid, opgebouwd op de pijlers

* klantfocus
* klanttevredenheid
* klantrelatie
* klantmanagement

in een organisatie die effectief en efficiënt is.

Lees ook:
“Tijd om van bandbreedte scenario te wisselen”

Bekijk ook onze andere producten: