Strategie en scenarios

Strategie en scenario’s

Werk aan het omgaan met een onzekere toekomst. Vanuit de huidige zakelijke positie wordt gewerkt aan het uitwerken van diverse scenario’s voor de toekomst. We praten dan over bandbreedte scenario’s, waarbij we gaan sturen binnen de bandbreedtes en een scenario verlaten als omstandigheden dat nodig maken. Meer over strategie en scenario’s ………