Nieuw leiderschap

Nieuw leiderschap

Samenvatting
Er is veel over geschreven; het is tijd voor nieuw leiderschap. Traditioneel leiderschap heeft zijn ongelijk mogen bewijzen, op alle fronten is aangetoond dat het onder moeilijke omstandigheden niet goed werkt. Dat moet dus anders! Nieuwe eigenschappen voor nieuwe leiders of leiders die sterk genoeg zijn om zich te vernieuwen. Wat ons betreft komen trends samen. Waarden die nieuwe leiders moeten uitstralen: authenticiteit, liefde voor de mens, passie voor vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid en nederigheid als waarde die “dienend” leiderschap mogelijk moet maken. Ze komen van verschillende kanten; Aysel Erbudak inspireert in ondernemen, Ilco van der Linden in muzikaal ondernemen, Rob Vermeulen en Jan Willem de Vriend doen dat in muziek, en Peter Merry doet het door ons vanuit het CHE een theoretisch en passend kader aan te reiken.

Nieuw leiderschap


Inleiding
We zien de problemen nog steeds. Een abrupt einde aan een lange periode van (bijna) onafgebroken economische groei. Een periode die ervoor heeft gezorgd dat traditionele leiderschapsmodellen aan het eind van hun levenscyclus zijn aangeland. Traditioneel leiderschap paste in een tijd waarin we waarden aan organisaties hebben toegedicht en niet zozeer aan de mensen in die organisatie en daarbuiten. Als we hard aan het werk moeten om menselijke waarden voorop te stellen en die ook trachten te vervullen; dan zijn nieuwe leiders en of zichzelf vernieuwende leiders nodig. Authenticiteit, liefde voor de mens, passie voor vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid en nederigheid als waarde die “dienend” leiderschap mogelijk moet maken. Ze komen van verschillende kanten; Aysel Erbudak inspireert in ondernemen, Ilco van der Linden in muzikaal ondernemen, Rob Vermeulen en Jan Willem de Vriend doen dat in muziek, en Peter Merry doet het door ons vanuit het CHE een theoretisch en passend kader aan te reiken.

Aysel Erbudak
Indruk makend als nieuwe leider is Aysel Erbudak authentiek en natuurlijk. Ze baseert haar leiderschap op waarden die we ook bij het CHE (Center for Human Emergence, zie onder Peter Merry) tegenkomen. Ze is authentiek en natuurlijk; voor haar werk moet een hart kloppen en ze handelt uit liefde voor de patiënt en haar personeel. In een interview met Frank van der Linden schrijft ze de zin van haar leven als inzet voor de verbetering van de samenleving. Haar manier van werken veranderen om een beter resultaat te bereiken is niet bespreekbaar. Haar authenticiteit betekent ook dat ze geen boeken leest of cursussen volgt die moeten zorgen voor effectiever gedrag of leiderschap kwaliteiten die worden aangeleerd.

Ze realiseert haar doelen met weinig klassieke management hulpmiddelen maar met des te meer passie, gevoel en liefde. Kwaliteit van de zorg is steeds het uitgangspunt. Voelbaar is daarmee een vorm van dienend leiderschap. Inspirerend en authentiek, ook in haar presentatie op de HvA op 8 juni 2010.

Aysel Erbudak

Aysel Erbudak

Ilco van der Linden, Rob Vermeulen en Jan Willem de Vriend.
De supermasterclass van TSM. Dit evenement op 23 juni 2010 ging over nieuw leiderschap en werd geopend door Zhenja Zheng. Een overweldigend muzikaal begin waarbij de toon werd gezet voor de rest van de dag die volledig rond muziek was gestructureerd. Ilco van der Linden, organisator van grote muziekevenementen  benadrukt zijn credo, “passie en involvement” en specificeert: ”het hart kent redenen die de rede niet kent, daar moet je zijn voor het starten van verandering”.

Koordirigent Rob Vermeulen liet zien,dat de muziek direct weerspiegelt wat de dirigent (leider) uitzendt. Hier werd intuïtief leiderschap gekoppeld aan lichaamstaal. Hier werd authenticiteit helder in persoonlijk optreden, zonder dat spreken een rol speelt. Bewegen, lichaamstaal en persoonlijkheid koppelen  in snelheid, precisie en liefde. Een mooie uitwerking van nieuw leiderschap met ook hier een sterke nadruk op authenticiteit. Jan Willem de Vriend benadrukte kwaliteiten van leiderschap en daarmee het vinden van nieuw talent in een muzikale omgeving.

Peter Merry en het CHE
Peter Merry is trainer-bedrijfsadviseur en grondlegger van het CHE (Center for Human Emergence) in Nederland. Zijn boek, Evolutionair Leiderschap, geeft vanuit de principes van het CHE (Don Beck, Clare Graves, Ken Wilber) wegen waarlangs evolutionair leiderschap zich kan ontwikkelen. Een fundamentele waarde die van groot belang is voor succes in organisaties is oog hebben voor de zich ontvouwende toekomst. Juist dat blijft een relatief zwak punt in het huidige leiderschap. De kernprincipes van het CHE zijn (hier uit hun CHE context gehaald) kun je direct gebruiken om handelen en nieuw leiderschap aan te sturen.
– wees authentiek
– open je hart
– handel met snelheid, precisie en liefde
Voor het integrale kerndoel en kernprincipes van het CHE, zie www.che.nl

Peter Merry

Peter Merry

Holacracy en CHE
We hebben er eerder over geschreven. Holacracy biedt een nieuwe vorm van organisatie waarbij we een aantal bezwaren die kleven aan de huidige organisatievormen vermijden. De principes van Holacracy faciliteren nieuw leiderschap; vermijden isolatie van managementlagen en verhogen het tempo van besluitvorming. Dit maakt de basis van het model geschikt voor toepassing in organisaties. Met name het toepassen binnen de marketingfunctie geeft de mogelijkheid klanten te betrekken in de besluitvorming van je eigen organisatie en biedt een platform voor nieuw leiderschap. Een moderne organisatie die volgens die principes werkt is Emesa. Een voorloper. Ook in het CHE wordt met Holacracy gewerkt.

Conclusie
Het wijst allemaal in dezelfde richting. Authenticiteit, liefde voor de mens, passie voor vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid en nederigheid als waarde die “dienend” leiderschap mogelijk moet maken. De ratio is natuurlijk een vaste component, maar is zeker niet de enige. Het blijft bepaald niet bij de hier genoemde voorbeelden. Ook mannen als Mandela of Ghandi passen heel goed in de nieuwe leiderschapsprofielen.
We gaan de nieuwe leiders vaker tegenkomen.
Robert J. (Bob) Fetter, Intersumma, september 2010.