MVO

Uw interesse

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor u geen kreet meer. U bent ervan overtuigd dat MVO in de toekomst voorwaarde is voor een op continuïteit en winstgevendheid gerichte onderneming. U bent er ook van overtuigd dat het niet zo zinvol is om weer een grote hoeveelheid tekst te genereren en de daaruit resulterende handboeken een goede plek in de archiefkast te geven. En.. het benoemen van een functionaris voor deze programma’s kan altijd nog als echt bewezen is dat die functie voldoende geld oplevert. Het inschakelen van Intersumma levert een praktisch en hanteerbaar MVO management actieplan op, waarbij het optimaliseren van het effect van het programma op het commerciële proces zeker wordt gesteld.

Het product

Intersumma wil graag met u een MVO-audit doen. We checken in een (beperkt) aantal interviews met key-spelers in uw organisatie waar MVO in de managementprogramma’s wordt toegepast en waar wij mogelijkheden zien om het betere te doen en te verdiepen.

We doen dit aan de hand van de waardeketen van uw bedrijf, waarin we zowel de primaire als de ondersteunende processen doorlichten. Steeds met het uitdragen van uw MVO comittment voor ogen. Wij controleren bovendien in hoeverre uw compliance met GRI (Global Reporting Initiative) is zeker gesteld en we controleren de toepasbaarheid van Cradle to Cradle concepten (Braungart en McDonough) als dat van toepassing is.

Voor het voldoen aan GRI is een gedetailleerd volgen van een aantal procedures noodzakelijk. Een groot aantal van die procedures kunnen we afleidden uit bijvoorbeeld uw kwaliteitsprogramma’s en uw planningcyclus. Een compacte en praktische invalshoek resulteert in een hoge mate van efficiency.
Naar aanleiding van de audit kunt u een gedetailleerd maar praktisch managementactie-programma van ons verwachten. Indien gewenst kunnen we u helpen om dit programma samen met u te implementeren en werken we met u aan de verdere commercialisering van de resultaten van het programma.

Met andere woorden; een hecht doortimmerd uiteindelijk resultaat wat een belangrijke bijdrage aan uw korte en middellange termijn winstgevendheid gaat garanderen en wat uw continuïteit op lange termijn zekerstelt.

Als in het belang van de middellange termijn oriëntatie een verdere training van uw organisatie nodig en wenselijk is dan werkt Intersumma samen met TSM (Twente School of Management). TSM werkt samen met partners aan MVO-opleidingen.

Bekijk ook onze andere producten: