CRM

Customer Relationship Management Business Case

Er is veel over dit onderwerp geschreven en gediscussieerd. Volgens de bekende onderzoeksbureau’s mislukt 70% van de CRM projecten. Maar wat is mislukken als vaak niet eens meetbare doelstellingen zijn gedefinieerd? Hoe kan gezorgd worden dat invoering van een klantgerichte strategie wel zijn vruchten afwerpt? Intersumma heeft al veel CRM projecten van begin tot het einde succesvol begeleid. Hierdoor hebben we een aanpak kunnen definiëren die wel werkt.

CRM Business Case

Steeds meer beslissers eisen een goede business case voordat gestart wordt met een CRM project. De business case zorgt voor de rechtvaardiging van het CRM project en geeft inzicht in de te behalen resultaten (lees opbrengsten) en de kosten die ermee gepaard gaan. Laat Intersumma hierin met u samenwerken.

Bekijk ook onze andere producten:

Customer Relationship Management Business Case

Er is veel over dit onderwerp geschreven en gediscussieerd. Volgens de bekendere onderzoeksbureau’s mislukt 70% van de CRM projecten. Maar wat is mislukken als vaak niet eens meetbare doelstellingen zijn gedefinieerd? Hoe kan gezorgd worden dat invoering van een klantgerichte strategie wel zijn vruchten afwerpt? Intersumma heeft al veel CRM projecten van begin tot het einde succesvol begeleid. Hierdoor hebben we een aanpak kunnen definiëren die wel werkt.

Customer Relationship Management: visie
Wat is nu CRM en wat verstaan we er nu onder? Veelal wordt CRM in diverse contexten door elkaar gebruikt. De een denkt aan strategie, de ander wellicht aan accountmanagement en de volgende aan technologie of een applicatie.
CRM Business Case
Steeds meer beslissers vereisen een goede business case voordat gestart wordt met een CRM project. De business case zorgt voor de rechtvaardiging van het CRM project en geeft inzicht in de te behalen resultaten (lees opbrengsten) en de kosten die ermee gepaard gaan