Nieuw business development

Nieuw business development

Naarmate uw organisatie beter in staat is een hoge mate van klantgerichtheid te realiseren wordt het duidelijk dat u hiermee niet kunt volstaan. De klantenpiramide optimaal bedienen is essentieel. Alleen; op die piramide van uw huidige klanten staat een omgekeerde piramide of een trechter, waaruit u de ideeën voor uw nieuwe activiteiten moet zien te filteren.

De elementen die de new business activiteiten kunnen sturen zijn:

* verbeterpunten in de eigen organisatie
* relevante klantennetwerken
* mogelijkheden tot een verdere marktsegmentatie

Een tweede mogelijkheid om new business ideeën te genereren zijn brainstorm sessies met eigen personeel of met prospects. De sessies met eigen personeel zijn vanzelfsprekend eenvoudiger te organiseren dan met prospects, maar ook dit blijkt in de praktijk van intersumma goed te kunnen werken met soms een directe commerciële spin-off.

In beide gevallen wordt in een bijeenkomst van circa vier uur getracht deelnemers uit de operatie bij elkaar te brengen, liefst zonder dat het lijnmanagement aanwezig is.

De uitkomsten van deze bijeenkomst worden verzameld, aangevuld met ideeën uit andere bronnen (bijvoorbeeld klantoordeelsonderzoek) en gegroepeerd. Deze uitkomsten worden besproken met het lijnmanagement en dan naar de deelnemers teruggekoppeld, waarbij een eerste beoordeling van de aantrekkelijkheid van het new business idee wordt gegeven met een heldere visuele ondersteuning. Deze terugkoppeling vindt plaats in een tweede bijeenkomst waarbij management aanwezig is.

In de tweede bijeenkomst worden de new business ideeën verder getoetst, waarbij met name wordt gekeken naar de fit met de eigen competenties en organisatie. Uit deze sessie zal een tiental ideeën of concepten overblijven, die dan verder onderzocht worden aantrekkelijkheid. Deze marktinformatie kan worden uitgevoerd en gerapporteerd in een door Intersumma ontwikkeld format of op specificatie van de opdrachtgever.

Resultaat
Het eindresultaat is een onderbouwd new business plan waarbij ook de eerste aanzetten voor een marktbewerkingsplan zijn aangegeven. Uitwerking van het marktbewerkingsplan kan dan door intersumma worden uitgevoerd gebaseerd op de dan aanwezige informatie. De opdrachtgever kan vanzelfsprekend ook besluiten dit plan zelf uit te voeren.

Bekijk ook onze andere producten: